Skip to main content

Relatiemeter

Tevredenheidsbeleving in één oogopslag

Sjomi (show me), de relatiemeter is een eenvoudig instrument waarmee tevredenheidsbeleving van een relatie of situatie tot uitdrukking gebracht kan worden door middel van cijfers.

Waar mensen samen zijn ontstaan conflicten

Of het nu om een werksituatie of om een privésituatie gaat, waar mensen samenwerken of samenleven ontstaan vroeg of laat botsingen en conflicten. Als mens zijn we immers allemaal uniek, we hebben niet altijd dezelfde ideeën, wensen en verwachtingen. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn zolang we dit van elkaar weten, de verschillen onderkennen, deze bespreekbaar maken en samen naar oplossingen zoeken in het omgaan met deze verschillen.
Relatiemeter

Wanneer deze zaken binnen uw organisatie echter niet op tijd onderkend en opgelost worden, ontstaan er problemen die van invloed zijn op de samenwerking, werksfeer, prestaties en tevredenheidsbeleving van werknemers.
Op lange termijn heeft dit gevolgen; werknemers blijven sneller thuis, melden zich eerder ziek of gaan ergens anders solliciteren.

Werknemers en klanten tevreden houden

Bij een bedrijf is er alles aan gelegen om tevreden medewerkers en klanten te hebben en te houden. Uit allerlei onderzoeken is wel duidelijk geworden dat tevreden medewerkers loyaal zijn, beter presteren en zich minder ziek melden. Zaken als collegialiteit, open communicatie met zowel collega’s als met leidinggevenden, doorgroeimogelijkheden en erkenning voor de taken die medewerkers verrichten, dragen voor een groot deel bij aan hun tevredenheidsbeleving. Tevreden klanten zijn klanten die waar voor hun geld krijgen en merken dat ze serieus genomen worden.

Van het hart naar het hoofd

Er zijn diverse manieren om erachter te komen wat er zich op de werkvloer of bij uw klanten afspeelt. Gebruikelijk is het om met enquêteformulieren en vragenlijsten te werken. Na ongeveer tien tot vijftig vragen ingevuld te hebben, wordt er vaak gevraagd een eindcijfer te geven. Daarna is er nog wat ruimte voor persoonlijke opmerkingen. Wat u met deze aanpak doet, is mensen naar hun hoofd sturen, om vervolgens over allerlei zaken na te denken.

De Sjomi relatiemeter

Het eerste gevoel, vanuit het hart, raakt bij mensen tijdens het invullen steeds verder op de achtergrond. Het gevoel is ondergeschikt gemaakt aan rationele vragen. Daarnaast is er vaak veel weerstand om uitgebreide formulieren in te vullen en is de respons laag. Een veel gehoorde klacht: “Wat voor zin heeft het om dit in te vullen? We merken er toch niets van.”
Met Sjomi doet u het net andersom en werkt u vanuit het hart naar het hoofd. U vraagt mensen eerst hun gevoel over de relatie of situatie uit te drukken met een cijfer. De beleving staat centraal en is het vertrekpunt waar vanuit gewerkt wordt.
Het grote voordeel hiervan is dat mensen direct hun gevoel kwijt kunnen en inzichtelijk wordt gemaakt hoe mensen een de relatie of situatie waarderen. Met behulp van een aantal concrete vragen wordt vervolgens dit gevoel geobjectiveerd en vertaald in gedrag.

Feelings are facts

Gevoelens zijn sterke krachten en hebben zowel positief als negatief grote invloed op het doen en laten van mensen. Sjomi kan ingezet worden om deze emoties tot uitdrukking te laten komen, maar ook om makkelijker onderscheid te maken tussen beleving en feiten.
Sjomi maakt emoties letterlijk meetbaar en daarmee kunnen ze tot feit worden verheven. Feelings are facts.

De toepassingen van Sjomi

Sjomi kan op diverse manieren ingezet worden. Het kan als instrument gebruikt worden waar het gaat om tevredenheidsbeleving onder medewerkers bij veranderprocessen, kwaliteitsonderzoeken, teamfunctioneren, samenwerking tussen medewerkers en management en relaties tussen klanten en medewerkers.
Daarnaast kunt u Sjomi ook gebruiken om erachter te komen hoe tevreden de klant is over uw bedrijf of organisatie. Het is een doeltreffend instrument tijdens coaching, reïntegratietrajecten en therapiesessies.
Tevens is Sjomi uitstekend te gebruiken bij kinderen en mensen die moeilijk hun gevoel onder woorden kunnen brengen (denk aan mensen met een verstandelijke beperking) omdat zij met behulp van Sjomi op een eenvoudige manier hun gevoel door middel van kleuren of cijfers kunnen uitdrukken.

Sjomi wordt gebruikt door:

  • Alpha en Omega Consult BV, Zeist
  • Splinter Coaching, Velsen-Noord
  • EMDR Kind en Jeugd (traumaverwerking bij kinderen en adolescenten), Amstelveen
  • Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
  • Orthopedagoge E. Kok, Rotterdam
  • Therapeute A. Wieland, Amersfoort

Kosten

In overleg
Neem contact op voor meer informatie of een gratis kennismakingsafspraak